úterý 1. listopadu 2011

Easy Easy EA -Skúška HTM1

Divize Heelwork je charakteristická tým, že podstatná časťskladby (minimálně 2/3 cvikov) má byť predvedená v pozicií u nohy. Heelwork predstavuje schopnosť psa udržať heel pozíciu, čo znamená že pes má rameno blízko ľavého alebo pravého kolena psovoda, ktorý se pohybuje rôznym tempom a rôznym smerom. Laicky povedané ide o veľmi presnú chôdzu pri nohe psovoda. Táto divízia vychádza zo športu obedience, ktorý je charakteristický veľmi presným prevedením cvikov.
Čas: 45-75s
Povinné cviky:
- pohyb vpred (2 prvky)
- kruhový pohyb (2 prvky)
- pivot (1 prvok)
- práce tlapiek (1 prvok)
- otočky (2 prvky)
- slalom (1 prvok)
- choreografie (1 prvok)
Môj komentár:
Pohyb vpred: min. 2x12 krokov, pes v heel pozícií. Tento cvik väčšinou nerobí týmu žiadne problémy, okrem nesplnenia počtu krokov. Ja som robila asi 15 čím som sa pripravovala o drahocenné sekundy. Na poslednej skúške som urobila 13 krokov, spoliehala som sa na to, že Easy má chôdzu fakt peknú.
Kruhový pohyb: pes je v heel pozicií, raz sa pohybujeme v smere, a raz proti smeru hodinových ručičiek. Kruhy musia byť uzavreté, neuzavretie kruhu znamená nesplnenie cviku a diskvalifikáciu. Ja mám celú dobu Easy pri ľavej nohe, robím v podstate číslo 8. Raz sa pohybuje von a raz vnútri opisovaného kruhu. Niektorí psovodi si psa pri druhom kruhovom cviku prehadzujú psa k pravej nohe, čím ho majú stále na vnútornej strane kruhu.
Pivot: v heel pozicií na mieste, min.180 st. Pes má predné alebo zadné nohy na jednom mieste a točí sa okolo svojej osy a súčasne pri nohe psovoda. Easy má na mieste zadné nohy. Heel pozíciu ešte nemá upevnenú, pri prevádzaní pivotu musím na ňu trochu tlačiť, čím sa dostávam doš ikmej pozície pred ňu, za čo sme nám boli strhnuté body. Na tejto úrovni sa dá pivot urobiť aj tzv. cvikom čelom vzad. Pokiaľ ho robíte tzv. smerom do psa. Mňa Easy pri tomto cviku obchádza, takže ho nemožem použiť:-).
Práce tlapek: v ľubovolnej pozícií, pravou, ľavou, prednou, zadnou nohou alebo striedavo. Variabilita je veľká. Jeden prvok predstavuje 2 pohyby packou, takže dohromady 4. Ja robím packy pri predsadnutí, naraz 4x.Vačšinou na konci zostavy.
Otočky: 1 prvok 2 otočky v jednom smere(musia byť prevedené za sebou), druhý prvok 2 otočky v druhom smere(tiež za sebou). Otočky môžu byť v ľubovolnej pozícií.
Slalom: min.8 krokov psovoda, oba idú dopredu. Ja som mala problém že Easy robila veľké oblúky pri slalome, čím sme zase strácali čas.
O tejto skúške som si myslela že je Easy šitá na mieru. Nakoniec sme ju zložili až na 4x:-). Prvýkrát sme sa diskli kôli Easynkinmu nadšeniu, poskakovala ako koza a štípala ma do kolena:-). Pri druhom púokuse bol priestor ohraničený agility prekážkami, čo bol náš koniec:-). Vysklila sa totálne:-). Tretíkrát som si nestrážila čas, a skúška mám utiekla o 2packy:-). A konečne 4x sme zvládli aj agi prekážky, strážila som si kroky, robila malé kruhy a zapracovala som na oblúkoch pri slalome. Mali sme bodovú zrážku na pivot a za to že som jej pri slalome stúpla na nohu a chudinka zajačala, že nemohla byť koza ticho:-).Nakoniec sme absolvovali na 27 bodov z 30 čo znamená na výborne.
Môj postreh: cvičte vždy a všade, na najmenej vhodných miestach. Často sa stretávam s tým že pes je nesústredený, čuchá, odbieha, reaguje na okolie. Doma vraj cvičí nádherne ale na mieste, kde je viac psov, a ruchov nie je zvyknutý sa zapnúť.